تست عنوان

4782 0

بررسی اجمالی

توضیحی وجود ندارد.

جزییات

موتور
 • مدل مدل
 • قدرت موتور قدرت موتور
 • حجم حجم
 • حداکثر گشتاور حداکثر گشتاور
 • تعداد و آرایش سیلندر تعداد و آرایش سیلندر
 • استادندارد زیست محیطی استادندارد زیست محیطی
 • مصرف سوخت با بار مصرف سوخت با بار
 • سیستم پاشش سوخت سیستم پاشش سوخت

انتقال قدرت
 • گیربکس گیربکس
 • مدل گیربکس مدل گیربکس
 • اینتار در گیربکس اینتار در گیربکس
 • میل گاردن میل گاردن
 • اکسل حداکثر گشتاور
 • دیفرانسیل دیفرانسیل

ابعاد (میلیمتر)
 • طول طول
 • عرض عرض

سیستم تعلیق (محورهای جلو و عقب)
 • فنر پارابولیک فنر پارابولیک
 • میل تعادل میل تعادل
 • کمک فنر تلسکوپی کمک فنر تلسکوپی

اوزان (کیلوگرم)
 • وزن خودرو بدون بار وزن خودرو بدون بار
 • مجموع وزن ناخالص مجموع وزن ناخالص
 • مجموع وزن ناخالص ترکیبی مجموع وزن ناخالص ترکیبی

سایر موارد
 • تجهیزات تجهیزات - تجهیزات

نظرات